AGENDA

TOP Start-up Polski Wschodniej

25 września 2019 • 16:00-17:30 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka