AGENDA

Globalizacja, ekspansja, współpraca

25 września 2019 • 14:15-15:30 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Firmy z Polski Wschodniej na światowych rynkach – dokonania, praktyka, ambicje
  • Strategie wchodzenia na obce rynki. Wiodące branże, specjalności, liderzy
  • Dostępne narzędzia wsparcia ekspansji gospodarczej i ich wykorzystanie