AGENDA

Cyfryzacja i nowe technologie

25 września 2019 • 12:00-13:30 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Technologie, które zmieniają świat. IV rewolucja przemysłowa jako suma szans i zagrożeń
  • Transformacja cyfrowa wyzwaniem dla firm
  • Industry 4.0 – dostępne technologie i uwarunkowania wdrożeń
  • Nowe narzędzia w biznesie – e-commerce, 5G, sieci szerokopasmowe
  • Przestępczość i zagrożenia w cyberprzestrzeni – poznać, chronić, zapobiegać