AGENDA

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce

25 września 2019 • 12:00-13:30 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Czynniki determinujące lokalizację BIZ w Polsce
  • Polska Wschodnia w oczach inwestorów zagranicznych
  • Relacje samorząd-inwestor zagraniczny
  • Różnice kulturowe, problemy formalnoprawne, system podatkowy
  • Perspektywy napływu BIZ do Polski
  • Doświadczenia inwestorów zagranicznych