WKG 2017: Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym