Eastern Economic Congress – Liderzy Przyszłości


W ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego. 24–25 września 2015, Białystok.

EEC – Liderzy Przyszłości to wydarzenie towarzyszące II Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku. Event skierowany jest do uczniów białostockich szkół ponadgimnazjalnych, a naczelną ideą przedsięwzięcia jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu.

Projekt zainicjowany został w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i jest obecnie kontynuowany na Śląsku. W zorganizowanych w ramach tego przedsięwzięcia wykładach udział wzięło ok dwóch tysięcy studentów. Sukces projektu zachęcił organizatorów do podjęcia tej inicjatywy, w nowej formule, podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego. W białostockiej odsłonie projektu do udziału zaproszona zostanie młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Misja i cele

Kreatywność, zapał i świeże spojrzenie na rzeczywistość to niekwestionowana siła ludzi młodych. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał i przekuć go na kapitał społeczny, konieczne jest umiejętne pokierowanie tą siłą, wskazanie młodym dróg rozwoju już u progu dorosłości. Celem spotkania młodzieży z przedsiębiorcami, ludźmi sukcesu, jest zachęcenie uczniów do świadomego wybierania ścieżki kariery oraz odpowiedzialnego wkraczania na niełatwy rynek pracy.    

W kontekście nurtów tematycznych wiodących podczas II edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego – potencjał rozwojowy Polski Wschodniej, jej specyfika i problemy, relacje polityczno-gospodarcze między Wschodnią Europą, Polską i Unią Europejską – zwrócenie się w kierunku młodzieży stanowi wyraźny sygnał, że ich potencjał, wizje, ale także wymagania już wkrótce będą definiować na nowo rzeczywistość społeczno-gospodarczą regionu i kraju. Stąd też silna potrzeba budowania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności społecznej i ekonomicznej za miasto, region i kraj, w którym żyją.  

Włączając młodzież szkolną do programu Wschodniego Kongresu Gospodarczego, organizatorzy zwracają uwagę na konieczność poszerzania oferty edukacji biznesowej dla młodych, kształcenia liderów przyszłości, którzy niedługo staną się nowym głosem w debacie publicznej.    

Formuła  

Wydarzenie łączy w sobie cechy wykładu, panelu dyskusyjnego oraz swobodnej rozmowy zaproszonych gości z uczniami. 

  • Cześć I Wystąpienia prelegentów  
  • Część II Panel dyskusyjny 
  • Część III Pytania od uczestników 

Przewidywany czas: 2 h 

Tematy poruszane podczas spotkania będą oscylowały wokół miejsca Polski Wschodniej w Europie i na świecie oraz jej wpływu na rozwój gospodarczy kraju. Do udziału w spotkaniu zamierzamy zaprosić wybitnych przedsiębiorców, praktyków biznesu z dużym doświadczeniem, którzy w sposób inspirujący poprowadzą spotkanie z młodzieżą. Prace nad agendą spotkania oraz listą gości trwają. 

Uczestnicy

Wydarzenie dedykowane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku. W wydarzeniu udział weźmie około 300 osób, uczniów i nauczycieli. Szkoły współpracujące przy projekcie zostaną aktywnie włączone w organizację oraz dokumentację wydarzenia.

 

Patronat honorowy

 

Współorganizatorzy

 

 

Współpraca

 

Organizator