Agenda


Dzień 1, 24 września 2015 r.

Pobierz agendę jako plik PDF9.00-11.00

Sesja plenarna

Duża scena

Europa Wschodnia – gospodarka, współpraca, przyszłość

więcej
 

Europa Wschodnia – gospodarka, współpraca, przyszłość

 • Sytuacja za wschodnią granicą UE – w jaki sposób warunkuje działania w dziedzinie gospodarki. Jak można działać gospodarczo mimo ograniczeń – gdzie szukać możliwości i jak modyfikować dotychczasowe plany?
 • Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów Polski i jej wpływ na gospodarkę
 • Współpraca gospodarcza i wspólne międzynarodowe projekty – rola UE i krajów spoza Unii. Zagrożenia dla krajów członkowskich UE a skłonność do integracji i wspólnych działań – także w obszarze gospodarczym
 • Bezpieczeństwo energetyczne krajów wschodniej Europy

9.30-11.00

Sesja Tematyczna

Sala prób orkiestry

Polityka zdrowotna – wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

więcej
 

Polityka zdrowotna – wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

 • Tworzenie map potrzeb zdrowotnych – w jakim miejscu jesteśmy?
 • Pakiet kolejkowy i onkologiczny z perspektywy ogólnopolskiej oraz wybranych placówek we wschodnich województwach
 • Projekt ustawy o zdrowiu publicznym – znaczenie takich regulacji dla kształtowania polityki zdrowotnej w regionie
 • Konkursy na świadczenia opieki zdrowotnej. Jakie kontraktowanie nas czeka?
 • Sytuacja finansowa szpitali – restrukturyzacja, przekształcenia, konsolidacje
 • Przyszłość lecznictwa szpitalnego – spółki, sieć szpitali, inne rozwiązania?
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna i podstawowa opieka zdrowotna – obecne i postulowane miejsce oraz znaczenie w systemie ochrony zdrowia

11.30-13.00

Sesje Tematyczne

 • Duża scena

  Nowa perspektywa finansowa UE

  więcej
   

  Nowa perspektywa finansowa UE

  • Czy Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej spełnił swe cele? Sukcesy i niedostatki
  • PO Polska Wschodnia – główne cele na lata 2014-2020. Kwoty, programy i preferowane w nich kierunki inwestowania
  • Innowacyjność, infrastruktura, energetyka i inne obszary aktywności inwestycyjnej wspieranej ze środków UE
  • Nowe zasady w programach unijnych, nowe wymagania, nowa sytuacja beneficjenta
 • Sala prób chóru

  Energetyka. Inwestycje infrastrukturalne i wytwórcze

  więcej
   

  Energetyka. Inwestycje infrastrukturalne i wytwórcze

  • Inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym w Polsce
  • Połączenia transgraniczne na Wschodzie jako element europejskiej architektury bezpieczeństwa
  • Stan zaawansowania kluczowych inwestycji i projektów w makroregionie wschodnim. Ich znaczenie dla relacji z sąsiadami
  • Inwestycje sieciowe we wschodniej Polsce. Finansowanie kolejnych etapów rozbudowy infrastruktury
  • Najważniejsze inwestycje w moce wytwórcze. Plany i ich realizacja
 • Sala prób orkiestry

  Polityka senioralna w kontekście gospodarczym – demografia, zdrowie, gospodarka

  więcej
   

  Polityka senioralna w kontekście gospodarczym – demografia, zdrowie, gospodarka

  • Aspekty demograficzne i społeczne polityki senioralnej
  • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020
  • Usługi i produkty – dostosowanie oferty do potrzeb osób starszych
  • Srebrna gospodarka – jak stymulować jej rozwój we wschodniej Polsce?

11.30-13.00

SPOTKANIE „KAPITAŁ DLA ROZWOJU”

Sala kameralna

Rynek kapitałowy źródłem finansowania inwestycji (GPW)

więcej
 

Rynek kapitałowy źródłem finansowania inwestycji (GPW)

 • Efektywne sposoby wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego w celu finansowania inwestycji
 • Giełda jako źródło finansowania rozwoju dla przedsiębiorstw i samorządów
 • Dlaczego warto być spółką publiczną (Główny Rynek, NewConnect i Catalyst)
 • Korzyści z wejścia na giełdę (case study)

13.00-13.30

Przerwa

13.30-15.00

Sesje Tematyczne

 • Duża scena

  Inwestycje publiczne w Polsce Wschodniej

  więcej
   

  Inwestycje publiczne w Polsce Wschodniej

  • Samorząd jako inwestor. Inwestycje w strategiach regionów i miast Polski Wschodniej
  • Bilans ostatnich lat i główne kierunki dalszych inwestycji z udziałem środków publicznych
  • Główne kierunki inwestycji z udziałem środków publicznych
  • Projekty w infrastrukturze drogowej – kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionów
  • Relacje samorządu z biznesem. Projekty PPP
  • Inwestycje mieszkaniowe. Budownictwo społeczne, socjalne, komunalne
 • Sala wystawiennicza

  Handel i turystyka zakupowa

  więcej
   

  Handel i turystyka zakupowa

  • Handlowa mapa Polski Wschodniej: inwestycje, specjalizacja, wyróżniki
  • Konsekwencje obecnego klimatu politycznego dla branży handlowej
  • Potencjał turystyki zakupowej. Klient ze Wschodu – zachowania, oczekiwania, potrzeby
  • Cena, jakość i usługi dodatkowe szansą na ekspansję polskich marek
  • „Must have“ – kategorie detaliczne o największym potencjale zakupowym
  • Handel a kreowanie mody na polskie produkty regionalne i niszowe
 • Sala prób chóru

  Rynek spożywczy Polski Wschodniej. Efektywna współpraca przemysłu i producentów rolnych

  więcej
   

  Rynek spożywczy Polski Wschodniej. Efektywna współpraca przemysłu i producentów rolnych

  • Sektor rolno-spożywczy w Polsce. Stan obecny. Perspektywy rozwoju
  • Zmiany w strukturze rynku rolno-spożywczego. Procesy konsolidacji w produkcji, przetwórstwie i dystrybucji
  • Kolejna fala inwestycji prorozwojowych w polskim przemyśle spożywczym
  • Polski przemysł spożywczy za granicą. Marka i rozpoznawalność produktu
  • Współpraca rolników i przemysłu dla rozwoju eksportu polskiej żywności. Umowy kontraktacyjne. Zasady współpracy
  • Rozwój bazy surowcowej i mocy produkcyjnych w sektorze rolno-spożywczym
 • Green Room

  Gospodarczy Wschód – współpraca na rynkach tradycyjnych

  więcej
   

  Gospodarczy Wschód – współpraca na rynkach tradycyjnych

  • Sprawdzeni partnerzy w nowych realiach
  • Jak budować relacje gospodarcze w niestabilnym otoczeniu? Doświadczenie a nowe scenariusze biznesowe
  • Mechanizmy minimalizacji ryzyka. Strategie budowania relacji w kontaktach gospodarczych. Zabezpieczenia, rekomendacje, zaufanie
  • Możliwości wykorzystania trudnego otoczenia dla osiągnięcia celów biznesowych (zajęcia pozycji na rynku, skuteczniejszej konkurencji). Analizy przypadków
  • Inwestycje uruchamiające potencjał. Nowe kierunki tranzytu a infrastruktura transportowa

13.30-15.00

SPOTKANIE „KAPITAŁ DLA ROZWOJU”

Sala kameralna

Jak pozyskać środki unijne przy wsparciu rynku kapitałowego?

więcej
 

Jak pozyskać środki unijne przy wsparciu rynku kapitałowego?

 • Co przyniesie nowa perspektywa UE samorządom i przedsiębiorcom?
 • Rynek kapitałowy źródłem finansowania wkładu własnego przy realizacji projektów unijnych (emisja akcji i obligacji)
 • Plasowanie oferty z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych

15.00-15.30

Przerwa

15.30-17.00

Sesje Tematyczne

 • Duża scena

  Źródła rozwoju polskiego biznesu

  więcej
   

  Źródła rozwoju polskiego biznesu

  • Czynniki decydujące o tempie i kierunkach rozwoju prywatnego biznesu w Polsce
  • Słabnące i zyskujące na znaczeniu motory polskiego wzrostu gospodarczego
  • Eksport i ekspansja zagraniczna a wartość i perspektywy rozwoju firmy
  • Rola innowacji i współpracy biznesu z nauką
  • Digitalizacja. Nowe modele zarządzania firmą
  • Kadry i kompetencje
  • Tradycyjne i nowe źródła finansowania inwestycji i obrotu gospodarczego
  • Biznes, prawo, administracja. Likwidacja barier i utrudnień
 • Sala wystawiennicza

  Odnawialne źródła energii w Polsce Wschodniej

  więcej
   

  Odnawialne źródła energii w Polsce Wschodniej

  • OZE w Polsce Wschodniej – próba bilansu
  • Nowe regulacje – ich wpływ na inwestycje i rynek OZE
  • Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Wschodniej
  • Wsparcie ze środków UE. Swiadomość i edukacja społeczna
  • Najlepsze praktyki – rozwiązania możliwe do zaadaptowania
 • Sala kameralna

  Mniejsze miasta – przestrzeń, człowiek, gospodarka

  więcej
   

  Mniejsze miasta – przestrzeń, człowiek, gospodarka

  • Specyfika sytuacji mniejszych miast w Polsce Wschodniej
  • Główne problemy i bariery. Finanse a perspektywy rozwoju
  • Przedsiębiorczość w mniejszych ośrodkach
  • Miasto powiatowe jako centrum obszaru rolniczego
  • Sprawdzone scenariusze: przykłady dobrze funkcjonujących mniejszych organizmów miejskich
  • Nie tylko metropolie – oferta inwestycyjna miast Polski Wschodniej
  • Rola kapitału społecznego i współpracy w życiu mniejszych miast
 • Green Room

  Nowa przedsiębiorczość i współpraca w biznesie

  więcej
   

  Nowa przedsiębiorczość i współpraca w biznesie

  • Specyfika sytuacji mniejszych miast w Polsce Wschodniej
  • Główne problemy i bariery. Finanse a perspektywy rozwoju
  • Przedsiębiorczość w mniejszych ośrodkach
  • Miasto powiatowe jako centrum obszaru rolniczego
  • Sprawdzone scenariusze: przykłady dobrze funkcjonujących mniejszych organizmów miejskich
  • Nie tylko metropolie – oferta inwestycyjna miast Polski Wschodniej
  • Rola kapitału społecznego i współpracy w życiu mniejszych miast
 • Green Room

  Współpraca biznesowa z Litwą – szanse i wyzwania

  więcej
   

  Współpraca biznesowa z Litwą – szanse i wyzwania

  • Obroty towarowe między Polską i Litwą w ciągu ostatnich 5 lat (2010-2014) wzrosły o 58%, co oznacza średniorocznie dwucyfrowe wzrosty. Jednak ostatni czas to okres wyhamowania – czy to zjawisko tymczasowe, czy może wyczerpały się możliwości dynamicznego wzrostu?
  • Firmy polskie wciąż interesują się Litwą i krajami nadbałtyckimi – co ich przyciąga, gdzie widzą swoje szanse?
  • Jak zacząć współpracę? Z lokalnym partnerem czy samodzielnie?
  • Jakie problemy na rynku partnera napotykają firmy? Czym różnią się oba rynki – polski i litewski? W jakich obszarach polskie i litewskie prawo różni się i co sprawia firmom najwięcej trudności?
  • Co z projektem Rail Baltica po stronie litewskiej? Czy jest zapotrzebowanie na to połączenie?

19.00

Gala Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej / Pracodawcy Polski WschodniejDzień 2, 25 września 2015 r.

9.00-10.30

Sesja plenarna

Sala wystawiennicza

Polska Wschodnia

więcej
 

Polska Wschodnia

 • Regiony Polski Wschodniej – horyzont 2020 i dalej
 • Nowa perspektywa finansowa UE – siedem lat nowych szans. Dokąd zmierzamy – jakich inwestycji potrzebujemy?
 • Rozwój infrastruktury. Projekty prorozwojowe – postaw na innowacje. Atrakcyjność inwestycyjna makroregionu wschodniego
 • Biznes w Polsce Wschodniej
 • Aktualne wyzwania dla podmiotów gospodarczych (producentów, inwestorów, eksporterów) związane z sytuacją geopolityczną i czynnikami makrogospodarczymi
 • Nowe rynki – obszar potencjalnej ekspansji. Konieczne działania dostosowawcze na tradycyjnych rynkach Europy Wschodniej
 • Zarządzanie ryzykiem, biznes w dynamicznej sytuacji, prognozowanie i elastyczność. Bariery rozwojowe dla przedsiębiorczości – szanse na ich usuwanie
 • Jak budować atrakcyjność inwestycyjną regionu?
 • Co przyciąga, a co hamuje napływ inwestycji do Polski Wschodniej?

10.30-11.00

Przerwa

11.00-12.30

Sesje Tematyczne

 • Sala prób chóru

  Energetyka prosumencka

  więcej
   

  Energetyka prosumencka

  • Rozwój energetyki na terenach rolniczych
  • Potencjał różnych źródeł energii i szanse jego wykorzystania
  • Projekty i technologie rentowne z punktu widzenia prosumenta
 • Sala kameralna

  Przedsiębiorczość. Firmy rodzinne

  więcej
   

  Przedsiębiorczość. Firmy rodzinne

  • Standardy zarządzania w firmach rodzinnych w Polsce
  • Sukcesja – problem czy szansa?
  • Rodzice i dzieci w biznesie – różnice doświadczeń i postaw. Nowe pokolenie właścicieli i menedżerów
  • Rozwój i kapitał w firmach rodzinnych. Rola inwestorów zewnętrznych
 • Sala wystawiennicza

  Pogranicze i ruch graniczny – aspekty gospodarcze i społeczne

  więcej
   

  Pogranicze i ruch graniczny – aspekty gospodarcze i społeczne

  • Infrastruktura graniczna – stan obecny, możliwości usprawnienia (uwarunkowania polityczno-regulacyjne, techniczne, finansowe)
  • Mały ruch graniczny – jego wpływ na rozwój obszarów przygranicznych
  • Sąsiedzi po tamtej stronie granicy – kontakty samorządów i administracji państwowej
  • Ułatwienia infrastrukturalne, administracyjne i prawne wspierające rozwój małego ruchu granicznego
  • Intensyfikacja małego ruchu granicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorczości. Projekty gospodarcze z wykorzystaniem MRG. Lokalne rynki pracy a przygraniczne migracje
  • Ruch graniczny w regionach wschodnich a potrzeby mieszkańców, sąsiadów, turystów

12.30-13.15

Przerwa

13.15-14.30

Sesje Tematyczne

 • Duża scena

  Przemysł drzewny i budownictwo drewniane

  więcej
   

  Przemysł drzewny i budownictwo drewniane

  • Nowe trendy, innowacje, wyższa wartość dodana - wyzwania dla przemysłu drzewnego
  • Dom z drewna. Perspektywy rozwoju budownictwa segmentowego w Polsce
  • Województwo podlaskie jako zagłębie segmentowego budownictwa drewnianego
  • IKEA w gminie Orla - przykład udanej inwestycji zagranicznej
  • Pozyskiwanie drewna - zasady sprzedaży, ceny, plany do roku 2020
 • Sala wystawiennicza

  Rynki zagraniczne/ Polska – Azja. Nowe możliwości współpracy

  więcej
   

  Rynki zagraniczne/ Polska – Azja. Nowe możliwości współpracy

  • Sytuacja na rynkach zagranicznych – wewnątrzunijnych
  • Nowe, alternatywne kierunki eksportu i ekspansji
  • Rynki odległe – perspektywiczne lokalizacje, obiecujące branże i produkty
  • Formy wsparcia eksportu i ekspansji ze strony państwa
  • Azja jako rynek zbytu dla polskiego eksportu. Szanse dla przemysłu spożywczego Polski Wschodniej na rynku chińskim
  • Polska Wschodnia bramą kontaktów gospodarczych UE z państwami Dalekiego Wschodu. Rola połączeń transportowych i nowoczesnej logistyki
 • Sala prób chóru

  Innowacyjność jako szansa rozwojowa

  więcej
   

  Innowacyjność jako szansa rozwojowa

  • Innowacje w polityce UE i w praktyce. Gdzie jesteśmy, jakie mamy możliwości, jak je wykorzystujemy?
  • Rola państwa, otoczenia regulacyjnego, środków publicznych (unijnych) w rozwoju innowacyjności
  • Komercjalizacja wyników badań. Skuteczna rynkowo współpraca nauka-biznes
 • Sala kameralna

  Turystyka w Polsce Wschodniej. Wyzwania dla branży hotelarskiej

  więcej
   

  Turystyka w Polsce Wschodniej. Wyzwania dla branży hotelarskiej

  • Perspektywy rozwoju turystyki indywidualnej w Polsce Wschodniej
  • „Piękny Wschód”, ale... Budowanie marki turystycznej regionu
  • Kluczowe inwestycje turystyczne w regionie, ich finansowanie i realny wpływ na kondycję branży. Rola środków z UE
  • Rola samorządów w wytyczaniu strategii, stymulowaniu inwestycji i kreowaniu oferty turystycznej
  • Agro- i ekoturystyka kołem zamachowym rozwoju branży turystycznej na wschodzie kraju?
  • Atrakcje świata kultury i przyrody na Ścianie Wschodniej Polski – magnes dla turystyki
  • Największe inwestycje hotelowe w makroregionie wschodnim
  • Jak budować przewagę konkurencyjną oferty hotelarskiej w regionie. Cena, atrakcje, jakość infrastruktury, design?
  • Turystyka biznesowa. Czy w regionie jest miejsce dla branży MICE?
  • Koncerty, wystawy i festiwale. Kongresy i targi. Sport. Rynek eventowy w Polsce Wschodniej
 • Green Room

  Via Carpatia i jej wpływ na rozwój Polski Wschodniej

  więcej
   

  Via Carpatia i jej wpływ na rozwój Polski Wschodniej

  • Istniejąca sieć transportu we wschodniej części Unii Europejskiej – połączenia drogowe i kolejowe
  • Krytyczne miejsca w transgranicznych powiązaniach transportowych między krajami bałtyckimi a południowo-wschodnią Europą
  • Aktualne plany inwestycyjne i potrzeby nieujęte w planach
  • Szlak Via Carpatia w europejskiej sieci transportowej – jego elementy, powiązania i funkcje
  • Znaczenie szlaku dla dostępności transportowej wschodniej części Polski
  • Via Carpatia a międzynarodowa wymiana handlowa i współpraca gospodarcza

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.