Agenda


Dzień 1, 24 września 2015 r.

Pobierz agendę jako plik PDF9.00-11.00

Sesja plenarna

Duża scena

Europa Wschodnia – gospodarka, współpraca, przyszłość

więcej
 

Europa Wschodnia – gospodarka, współpraca, przyszłość

 • Sytuacja za wschodnią granicą UE – w jaki sposób warunkuje działania w dziedzinie gospodarki. Jak można działać gospodarczo mimo ograniczeń – gdzie szukać możliwości i jak modyfikować dotychczasowe plany?
 • Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów Polski i jej wpływ na gospodarkę
 • Współpraca gospodarcza i wspólne międzynarodowe projekty – rola UE i krajów spoza Unii. Zagrożenia dla krajów członkowskich UE a skłonność do integracji i wspólnych działań – także w obszarze gospodarczym
 • Bezpieczeństwo energetyczne krajów wschodniej Europy

9.30-11.00

Sesja Tematyczna

Sala prób orkiestry

Polityka zdrowotna – wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

więcej
 

Polityka zdrowotna – wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

 • Tworzenie map potrzeb zdrowotnych – w jakim miejscu jesteśmy?
 • Pakiet kolejkowy i onkologiczny z perspektywy ogólnopolskiej oraz wybranych placówek we wschodnich województwach
 • Projekt ustawy o zdrowiu publicznym – znaczenie takich regulacji dla kształtowania polityki zdrowotnej w regionie
 • Konkursy na świadczenia opieki zdrowotnej. Jakie kontraktowanie nas czeka?
 • Sytuacja finansowa szpitali – restrukturyzacja, przekształcenia, konsolidacje
 • Przyszłość lecznictwa szpitalnego – spółki, sieć szpitali, inne rozwiązania?
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna i podstawowa opieka zdrowotna – obecne i postulowane miejsce oraz znaczenie w systemie ochrony zdrowia

11.30-13.00

Sesje Tematyczne

 • Duża scena

  Nowa perspektywa finansowa UE

  więcej
   

  Nowa perspektywa finansowa UE

  • Czy Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej spełnił swe cele? Sukcesy i niedostatki
  • PO Polska Wschodnia – główne cele na lata 2014-2020. Kwoty, programy i preferowane w nich kierunki inwestowania
  • Innowacyjność, infrastruktura, energetyka i inne obszary aktywności inwestycyjnej wspieranej ze środków UE
  • Nowe zasady w programach unijnych, nowe wymagania, nowa sytuacja beneficjenta
 • Sala prób chóru

  Energetyka. Inwestycje infrastrukturalne i wytwórcze

  więcej
   

  Energetyka. Inwestycje infrastrukturalne i wytwórcze

  • Inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetyczno-paliwowym w Polsce
  • Połączenia transgraniczne na Wschodzie jako element europejskiej architektury bezpieczeństwa
  • Stan zaawansowania kluczowych inwestycji i projektów w makroregionie wschodnim. Ich znaczenie dla relacji z sąsiadami
  • Inwestycje sieciowe we wschodniej Polsce. Finansowanie kolejnych etapów rozbudowy infrastruktury
  • Najważniejsze inwestycje w moce wytwórcze. Plany i ich realizacja
 • Sala prób orkiestry

  Polityka senioralna w kontekście gospodarczym – demografia, zdrowie, gospodarka

  więcej
   

  Polityka senioralna w kontekście gospodarczym – demografia, zdrowie, gospodarka

  • Aspekty demograficzne i społeczne polityki senioralnej
  • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020
  • Usługi i produkty – dostosowanie oferty do potrzeb osób starszych
  • Srebrna gospodarka – jak stymulować jej rozwój we wschodniej Polsce?

11.30-13.00

SPOTKANIE „KAPITAŁ DLA ROZWOJU”

Sala kameralna

Rynek kapitałowy źródłem finansowania inwestycji (GPW)

więcej
 

Rynek kapitałowy źródłem finansowania inwestycji (GPW)

 • Efektywne sposoby wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego w celu finansowania inwestycji
 • Giełda jako źródło finansowania rozwoju dla przedsiębiorstw i samorządów
 • Dlaczego warto być spółką publiczną (Główny Rynek, NewConnect i Catalyst)
 • Korzyści z wejścia na giełdę (case study)

13.00-13.30

Przerwa

13.30-15.00

Sesje Tematyczne

 • Duża scena

  Inwestycje publiczne w Polsce Wschodniej

  więcej
   

  Inwestycje publiczne w Polsce Wschodniej

  • Samorząd jako inwestor. Inwestycje w strategiach regionów i miast Polski Wschodniej
  • Bilans ostatnich lat i główne kierunki dalszych inwestycji z udziałem środków publicznych
  • Główne kierunki inwestycji z udziałem środków publicznych
  • Projekty w infrastrukturze drogowej – kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionów
  • Relacje samorządu z biznesem. Projekty PPP
  • Inwestycje mieszkaniowe. Budownictwo społeczne, socjalne, komunalne
 • Sala wystawiennicza

  Handel i turystyka zakupowa

  więcej
   

  Handel i turystyka zakupowa

  • Handlowa mapa Polski Wschodniej: inwestycje, specjalizacja, wyróżniki
  • Konsekwencje obecnego klimatu politycznego dla branży handlowej
  • Potencjał turystyki zakupowej. Klient ze Wschodu – zachowania, oczekiwania, potrzeby
  • Cena, jakość i usługi dodatkowe szansą na ekspansję polskich marek
  • „Must have“ – kategorie detaliczne o największym potencjale zakupowym
  • Handel a kreowanie mody na polskie produkty regionalne i niszowe
 • Sala prób chóru

  Rynek spożywczy Polski Wschodniej. Efektywna współpraca przemysłu i producentów rolnych

  więcej
   

  Rynek spożywczy Polski Wschodniej. Efektywna współpraca przemysłu i producentów rolnych

  • Sektor rolno-spożywczy w Polsce. Stan obecny. Perspektywy rozwoju
  • Zmiany w strukturze rynku rolno-spożywczego. Procesy konsolidacji w produkcji, przetwórstwie i dystrybucji
  • Kolejna fala inwestycji prorozwojowych w polskim przemyśle spożywczym
  • Polski przemysł spożywczy za granicą. Marka i rozpoznawalność produktu
  • Współpraca rolników i przemysłu dla rozwoju eksportu polskiej żywności. Umowy kontraktacyjne. Zasady współpracy
  • Rozwój bazy surowcowej i mocy produkcyjnych w sektorze rolno-spożywczym
 • Green Room

  Gospodarczy Wschód – współpraca na rynkach tradycyjnych

  więcej
   

  Gospodarczy Wschód – współpraca na rynkach tradycyjnych

  • Sprawdzeni partnerzy w nowych realiach
  • Jak budować relacje gospodarcze w niestabilnym otoczeniu? Doświadczenie a nowe scenariusze biznesowe
  • Mechanizmy minimalizacji ryzyka. Strategie budowania relacji w kontaktach gospodarczych. Zabezpieczenia, rekomendacje, zaufanie
  • Możliwości wykorzystania trudnego otoczenia dla osiągnięcia celów biznesowych (zajęcia pozycji na rynku, skuteczniejszej konkurencji). Analizy przypadków
  • Inwestycje uruchamiające potencjał. Nowe kierunki tranzytu a infrastruktura transportowa

13.30-15.00

SPOTKANIE „KAPITAŁ DLA ROZWOJU”

Sala kameralna

Jak pozyskać środki unijne przy wsparciu rynku kapitałowego?

więcej
 

Jak pozyskać środki unijne przy wsparciu rynku kapitałowego?

 • Co przyniesie nowa perspektywa UE samorządom i przedsiębiorcom?
 • Rynek kapitałowy źródłem finansowania wkładu własnego przy realizacji projektów unijnych (emisja akcji i obligacji)
 • Plasowanie oferty z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych

15.00-15.30

Przerwa

15.30-17.00

Sesje Tematyczne

 • Duża scena

  Źródła rozwoju polskiego biznesu

  więcej
   

  Źródła rozwoju polskiego biznesu

  • Czynniki decydujące o tempie i kierunkach rozwoju prywatnego biznesu w Polsce
  • Słabnące i zyskujące na znaczeniu motory polskiego wzrostu gospodarczego
  • Eksport i ekspansja zagraniczna a wartość i perspektywy rozwoju firmy
  • Rola innowacji i współpracy biznesu z nauką
  • Digitalizacja. Nowe modele zarządzania firmą
  • Kadry i kompetencje
  • Tradycyjne i nowe źródła finansowania inwestycji i obrotu gospodarczego
  • Biznes, prawo, administracja. Likwidacja barier i utrudnień
 • Sala wystawiennicza

  Odnawialne źródła energii w Polsce Wschodniej

  więcej
   

  Odnawialne źródła energii w Polsce Wschodniej

  • OZE w Polsce Wschodniej – próba bilansu
  • Nowe regulacje – ich wpływ na inwestycje i rynek OZE
  • Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Wschodniej
  • Wsparcie ze środków UE. Swiadomość i edukacja społeczna
  • Najlepsze praktyki – rozwiązania możliwe do zaadaptowania
 • Sala kameralna

  Mniejsze miasta – przestrzeń, człowiek, gospodarka

  więcej
   

  Mniejsze miasta – przestrzeń, człowiek, gospodarka

  • Specyfika sytuacji mniejszych miast w Polsce Wschodniej
  • Główne problemy i bariery. Finanse a perspektywy rozwoju
  • Przedsiębiorczość w mniejszych ośrodkach
  • Miasto powiatowe jako centrum obszaru rolniczego
  • Sprawdzone scenariusze: przykłady dobrze funkcjonujących mniejszych organizmów miejskich
  • Nie tylko metropolie – oferta inwestycyjna miast Polski Wschodniej
  • Rola kapitału społecznego i współpracy w życiu mniejszych miast
 • Green Room

  Nowa przedsiębiorczość i współpraca w biznesie

  więcej
   

  Nowa przedsiębiorczość i współpraca w biznesie

  • Specyfika sytuacji mniejszych miast w Polsce Wschodniej
  • Główne problemy i bariery. Finanse a perspektywy rozwoju
  • Przedsiębiorczość w mniejszych ośrodkach
  • Miasto powiatowe jako centrum obszaru rolniczego
  • Sprawdzone scenariusze: przykłady dobrze funkcjonujących mniejszych organizmów miejskich
  • Nie tylko metropolie – oferta inwestycyjna miast Polski Wschodniej
  • Rola kapitału społecznego i współpracy w życiu mniejszych miast
 • Green Room

  Współpraca biznesowa z Litwą – szanse i wyzwania

  więcej
   

  Współpraca biznesowa z Litwą – szanse i wyzwania

  • Obroty towarowe między Polską i Litwą w ciągu ostatnich 5 lat (2010-2014) wzrosły o 58%, co oznacza średniorocznie dwucyfrowe wzrosty. Jednak ostatni czas to okres wyhamowania – czy to zjawisko tymczasowe, czy może wyczerpały się możliwości dynamicznego wzrostu?
  • Firmy polskie wciąż interesują się Litwą i krajami nadbałtyckimi – co ich przyciąga, gdzie widzą swoje szanse?
  • Jak zacząć współpracę? Z lokalnym partnerem czy samodzielnie?
  • Jakie problemy na rynku partnera napotykają firmy? Czym różnią się oba rynki – polski i litewski? W jakich obszarach polskie i litewskie prawo różni się i co sprawia firmom najwięcej trudności?
  • Co z projektem Rail Baltica po stronie litewskiej? Czy jest zapotrzebowanie na to połączenie?

19.00

Gala Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej / Pracodawcy Polski WschodniejDzień 2, 25 września 2015 r.

9.00-10.30

Sesja plenarna

Sala wystawiennicza

Polska Wschodnia

więcej
 

Polska Wschodnia

 • Regiony Polski Wschodniej – horyzont 2020 i dalej
 • Nowa perspektywa finansowa UE – siedem lat nowych szans. Dokąd zmierzamy – jakich inwestycji potrzebujemy?
 • Rozwój infrastruktury. Projekty prorozwojowe – postaw na innowacje. Atrakcyjność inwestycyjna makroregionu wschodniego
 • Biznes w Polsce Wschodniej
 • Aktualne wyzwania dla podmiotów gospodarczych (producentów, inwestorów, eksporterów) związane z sytuacją geopolityczną i czynnikami makrogospodarczymi
 • Nowe rynki – obszar potencjalnej ekspansji. Konieczne działania dostosowawcze na tradycyjnych rynkach Europy Wschodniej
 • Zarządzanie ryzykiem, biznes w dynamicznej sytuacji, prognozowanie i elastyczność. Bariery rozwojowe dla przedsiębiorczości – szanse na ich usuwanie
 • Jak budować atrakcyjność inwestycyjną regionu?
 • Co przyciąga, a co hamuje napływ inwestycji do Polski Wschodniej?

10.30-11.00

Przerwa

11.00-12.30

Sesje Tematyczne

 • Sala prób chóru

  Energetyka prosumencka

  więcej
   

  Energetyka prosumencka

  • Rozwój energetyki na terenach rolniczych
  • Potencjał różnych źródeł energii i szanse jego wykorzystania
  • Projekty i technologie rentowne z punktu widzenia prosumenta
 • Sala kameralna

  Przedsiębiorczość. Firmy rodzinne

  więcej
   

  Przedsiębiorczość. Firmy rodzinne

  • Standardy zarządzania w firmach rodzinnych w Polsce
  • Sukcesja – problem czy szansa?
  • Rodzice i dzieci w biznesie – różnice doświadczeń i postaw. Nowe pokolenie właścicieli i menedżerów
  • Rozwój i kapitał w firmach rodzinnych. Rola inwestorów zewnętrznych
 • Sala wystawiennicza

  Pogranicze i ruch graniczny – aspekty gospodarcze i społeczne

  więcej
   

  Pogranicze i ruch graniczny – aspekty gospodarcze i społeczne

  • Infrastruktura graniczna – stan obecny, możliwości usprawnienia (uwarunkowania polityczno-regulacyjne, techniczne, finansowe)
  • Mały ruch graniczny – jego wpływ na rozwój obszarów przygranicznych
  • Sąsiedzi po tamtej stronie granicy – kontakty samorządów i administracji państwowej
  • Ułatwienia infrastrukturalne, administracyjne i prawne wspierające rozwój małego ruchu granicznego
  • Intensyfikacja małego ruchu granicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorczości. Projekty gospodarcze z wykorzystaniem MRG. Lokalne rynki pracy a przygraniczne migracje
  • Ruch graniczny w regionach wschodnich a potrzeby mieszkańców, sąsiadów, turystów

12.30-13.15

Przerwa

13.15-14.30

Sesje Tematyczne

 • Duża scena

  Przemysł drzewny i budownictwo drewniane

  więcej
   

  Przemysł drzewny i budownictwo drewniane

  • Nowe trendy, innowacje, wyższa wartość dodana - wyzwania dla przemysłu drzewnego
  • Dom z drewna. Perspektywy rozwoju budownictwa segmentowego w Polsce
  • Województwo podlaskie jako zagłębie segmentowego budownictwa drewnianego
  • IKEA w gminie Orla - przykład udanej inwestycji zagranicznej
  • Pozyskiwanie drewna - zasady sprzedaży, ceny, plany do roku 2020
 • Sala wystawiennicza

  Rynki zagraniczne/ Polska – Azja. Nowe możliwości współpracy

  więcej
   

  Rynki zagraniczne/ Polska – Azja. Nowe możliwości współpracy

  • Sytuacja na rynkach zagranicznych – wewnątrzunijnych
  • Nowe, alternatywne kierunki eksportu i ekspansji
  • Rynki odległe – perspektywiczne lokalizacje, obiecujące branże i produkty
  • Formy wsparcia eksportu i ekspansji ze strony państwa
  • Azja jako rynek zbytu dla polskiego eksportu. Szanse dla przemysłu spożywczego Polski Wschodniej na rynku chińskim
  • Polska Wschodnia bramą kontaktów gospodarczych UE z państwami Dalekiego Wschodu. Rola połączeń transportowych i nowoczesnej logistyki
 • Sala prób chóru

  Innowacyjność jako szansa rozwojowa

  więcej
   

  Innowacyjność jako szansa rozwojowa

  • Innowacje w polityce UE i w praktyce. Gdzie jesteśmy, jakie mamy możliwości, jak je wykorzystujemy?
  • Rola państwa, otoczenia regulacyjnego, środków publicznych (unijnych) w rozwoju innowacyjności
  • Komercjalizacja wyników badań. Skuteczna rynkowo współpraca nauka-biznes
 • Sala kameralna

  Turystyka w Polsce Wschodniej. Wyzwania dla branży hotelarskiej

  więcej
   

  Turystyka w Polsce Wschodniej. Wyzwania dla branży hotelarskiej

  • Perspektywy rozwoju turystyki indywidualnej w Polsce Wschodniej
  • „Piękny Wschód”, ale... Budowanie marki turystycznej regionu
  • Kluczowe inwestycje turystyczne w regionie, ich finansowanie i realny wpływ na kondycję branży. Rola środków z UE
  • Rola samorządów w wytyczaniu strategii, stymulowaniu inwestycji i kreowaniu oferty turystycznej
  • Agro- i ekoturystyka kołem zamachowym rozwoju branży turystycznej na wschodzie kraju?
  • Atrakcje świata kultury i przyrody na Ścianie Wschodniej Polski – magnes dla turystyki
  • Największe inwestycje hotelowe w makroregionie wschodnim
  • Jak budować przewagę konkurencyjną oferty hotelarskiej w regionie. Cena, atrakcje, jakość infrastruktury, design?
  • Turystyka biznesowa. Czy w regionie jest miejsce dla branży MICE?
  • Koncerty, wystawy i festiwale. Kongresy i targi. Sport. Rynek eventowy w Polsce Wschodniej
 • Green Room

  Via Carpatia i jej wpływ na rozwój Polski Wschodniej

  więcej
   

  Via Carpatia i jej wpływ na rozwój Polski Wschodniej

  • Istniejąca sieć transportu we wschodniej części Unii Europejskiej – połączenia drogowe i kolejowe
  • Krytyczne miejsca w transgranicznych powiązaniach transportowych między krajami bałtyckimi a południowo-wschodnią Europą
  • Aktualne plany inwestycyjne i potrzeby nieujęte w planach
  • Szlak Via Carpatia w europejskiej sieci transportowej – jego elementy, powiązania i funkcje
  • Znaczenie szlaku dla dostępności transportowej wschodniej części Polski
  • Via Carpatia a międzynarodowa wymiana handlowa i współpraca gospodarcza