WKG 2017: Zrównoważony rozwój. Środowisko i technologie