Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z

Marek Siergiej

prezes zarządu

Promotech Sp. z o.o.

Bierze udział w sesjach:

 • Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej

  • Środki UE na rozwój współpracy transgranicznej. Możliwości programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  • Motory współpracy transgranicznej – dostępność, bezpieczeństwo, kultura
  • Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – szanse na realizację wspólnych projektów
  • Duże projekty infrastrukturalne, współpraca po obu stronach granicy Schengen
  • Gospodarcze efekty kontaktów transgranicznych w skali lokalnej i regionalnej
  • Przyszłość małego ruchu granicznego

  Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej

  • Dariusz Bogdan - prezes zarządu, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach
  • Cezary Cieślukowski - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, przewodniczący, Konwent Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”
  • Leszek Dec - prezes zarządu, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  • Marek Siergiej - prezes zarządu, Promotech Sp. z o.o.
  • Piotr Stefaniak - WNP.PL i Nowy Przemysł
  • Siergiej Walentinowicz Tkaczenko - naczelnik administracji, Wolna Strefa Ekonomiczna GrodnoInvest
  • Miłosz Wielgat - Manager Projektu, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014-2020, Centrum Projektów Europejskich

POWRÓT