Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Carlos Piñerúa

Carlos Piñerúa

przedstawiciel na Polskę i kraje bałtyckie

Bank Światowy

Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie

Carlos Piñerúa jest Przedstawicielem Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. W ramach tej funkcji jest szefem warszawskiego biura Banku Światowego, a także odpowiada za działalność Banku na Litwie, Łotwie i Estonii. Wcześniej był szefem biura Banku Światowego na Chorwację i Słowenię z siedzibą w Zagrzebiu, a także zajmował się rozwojem sektora prywatnego i finansowego w Indonezji. Wspierał też Turcję w jej działaniach na rzecz poprawy międzynarodowej konkurencyjności.

Zanim dołączył do Banku w 2008 r., Carlos Piñerúa przez ponad 15 lat pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, koordynując projekty analityczne w niemal 30 krajach Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Był między innymi członkiem zespołu, który pomagał Turcji rozwiązywać problemy sektora finansowego i radzić sobie z negatywnymi skutkami kryzysów na początku poprzedniej dekady. Był też głównym ekonomistą odpowiedzialnym za Irak.

Carlos Piñerúa jest makroekonomistą, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z sektorem bankowym, finansowym oraz konkurencyjnością. Studiował na Międzynarodowym Uniwersytecie Florydy, a także na Uniwersytecie Indiana.

Bierze udział w sesjach:

 • Finansowanie rozwoju Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Finansowanie rozwoju Polski Wschodniej

  • Źródła środków i modele współpracy w finansowaniu transformacji
  • Ewolucja programów rozwojowych UE. Rosnąca rola instrumentów zwrotnych
  • Międzynarodowe instytucje finansowe – ich oferta i modele współpracy (Bank Światowy, EBI, Europejski Bank Rady Europy, EBOR)
  • Programy i instytucje państwowe wspierające rozwój Polski Wschodniej. Doświadczenia, możliwości, plany
  • Aktywność krajowego rynku finansowego: fundusze, inwestorzy zewnętrzni, Giełda Papierów Wartościowych

  Finansowanie rozwoju Polski Wschodniej

  • Michał Gorzelak - koordynator ds. Instrumentów Dłużnych, KPK IF PUE
  • Carlos Piñerúa - przedstawiciel na Polskę i kraje bałtyckie, Bank Światowy
  • Krzysztof Rodziewicz - dyrektor, Departament Przygotowywania Projektów, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

POWRÓT