Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Tomasz Stypułkowski

Tomasz Stypułkowski

prezes

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

Z ramienia Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za ocenę potencjału komercyjnego przedsięwzięć realizowanych przez środowisko akademickie Uczelni, wsparcie naukowców w procesie tworzenia spółek typu spin-off lub spin-out, które przejawia się w pośredniczeniu w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych lub budowaniu strategii rozwoju start-up’ów naukowych. Odpowiedzialny jest również za skuteczny transfer technologii praw własności intelektualnej Politechniki Białostockiej do przemysłu, polegający na komercjalizacji bezpośredniej (sprzedaż patentów, udzielanie licencji) oraz komercjalizacji pośredniej (tworzenie spółek typu spin-off), budowę oferty usług naukowo-badawczych dla przemysłu oraz skuteczne jej wdrożenie oraz podnoszenie świadomości środowiska naukowego i biznesowego w zakresie korzyści płynących z obopólnej współpracy. Od maja 2017 roku jako Przewodniczący Porozumienia Spółek Celowych Odpowiedzialny jest za koordynację ogólnopolskich działań komercjalizacyjnych prowadzonych przez spółki celowe oraz współpracę z ustawodawcą w zakresie rozwiązań prawnych dla komercjalizacji.
Trener biznesu i doradca przedsiębiorstw w każdej fazie ich rozwoju. Szkoli przedsiębiorców, pracowników, studentów, a także młodzież szkolną z postaw przedsiębiorczych i umiejętności miękkich. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w dziedzinie funduszy unijnych. Prywatnie gitarzysta, tata, partner i kinoman.

Bierze udział w sesjach:

 • Innowacje, badania i rozwój

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Innowacje, badania i rozwój

  • Jak najlepiej finansować innowacje? System dotacji i jego zbiurokratyzowany charakter, zmienność i nieprzewidywalność działalności innowacyjnej
  • Współpraca korporacji ze start-upami. Wymierne korzyści dla obu stron? Akceleracja – jak to się robi?
  • Wsparcie dla innowacji na różnych etapach rozwoju firmy – jak wybrać najlepsze formy?

  Innowacje, badania i rozwój

  • Bożena Datczuk - współwłaścicielka, TOBO DATCZUK
  • Marek Dźwigaj - wiceprezes, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
  • Daniel Górski - dyrektor ds. rozwoju, Unibep SA
  • Henryk Owsiejew - prezes, MALOW
  • Rafał Pawełczyk - dyrektor zarządzający ds. korporacyjnych, Agencja Rozwoju Przemysłu SA
  • Łukasz Siemieniuk - partner zarządzający, Region AIP Białystok | Lublin, Inkubatory AIP, regionalny dyrektor Growth, Business Link
  • Henryk Siodmok - prezes zarządu, ATLAS Sp. z o.o.
  • Tomasz Stypułkowski - prezes, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
  • Henryk Wnorowski - kierownik, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
  • Jacek Ziarno - redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

POWRÓT