Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Piotr Michalczyk

Piotr Michalczyk

partner, lider zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej

PwC

Partner PwC w Dziale Audytu i Usług Doradczych, a także lider do spraw klientów z sektora automotive. Piotr zdobył rozległe doświadczenie w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, prowadząc liczne projekty dla firm z branży motoryzacyjnej, retail, produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także instytucji zarządzających inwestycjami. Piotr posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie audytu. Nadzoruje audyty sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi, amerykańskimi i niemieckimi standardami sprawozdawczości finansowej. Posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Piotr ma uprawnienia Biegłego Rewidenta w Polsce (KIBR) oraz biegłego księgowego Wielkiej Brytanii i Irlandii (ACCA).

Bierze udział w sesjach:

 • Kadry, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kadry, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej

  • Rynek pracy Polski Wschodniej – problemy demograficzne a aspiracje
  • Miejsca pracy kreowane przez innowacyjną gospodarkę
  • Zapotrzebowanie na siłę roboczą a migracje. Jak utrzymać pracowników?
  • Kształcenie zawodowe. Zawody przyszłości
  • Pracownik ze Wschodu

  Kadry, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej


POWRÓT