Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Marcin Moniuszko

Marcin Moniuszko

prorektor ds. nauki

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

W 1999 ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim na Akademii Medycznej w Białymstoku, od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych. Wcześniej, bezpośrednio po studiach odbył liczne staże naukowe, m.in. przez 3 lata pracował w National Institutes of Health (Bethesda, USA), gdzie badał mechanizmy zaburzeń immunologicznych zależnych od limfocytów T w przebiegu zakażeń retrowirusowych oraz możliwości zastosowania nowoczesnych terapii immunomodulujących opartych o podawanie takich cytokin jak IL-7, IL-2 czy IL-15. Po powrocie z USA, w roku 2004 został laureatem Stypendium Fundacji Tygodnika Polityka, a w 2005 stypendium programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej[1]. W 2005 pod obronił pracę doktorską „Ocena wpływu podawania interleukiny-7 na fenotyp i funkcję limfocytów T – badania doświadczalne” (promotor: prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk) uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalność: choroby wewnętrzne. W roku 2010 na podstawie dotychczasowych osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy pt. „Wpływ przewlekłego alergicznego zapalenia dróg oddechowych i steroidoterapii na fenotyp monocytów/makrofagów i limfocytów T” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny. W 2016 otrzymał tytuł naukowy profesora. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych (2009) oraz alergologii (2013).

Od 2012 pełni funkcję kierownika nowo utworzonego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Od 2016 jest prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Alergologia Polska.

Obecnie jest koordynatorem zadań badawczych w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: pt. „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego”, akronim BIOOPA, w ramach programu STRATEGMED 2” oraz pt. „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo”, akronim iTE, w ramach programu STRATEGMED 3.
Od 2017r. jest kierownikiem projektu pt. “International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and – sectoral mobility”, akronim: ImPRESS, przyznanego przez Komisję Europejską w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND, Horyzont 2020.

Bierze udział w sesjach:

 • Inwestycje w infrastrukturę i naukę w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Inwestycje w infrastrukturę i naukę w ochronie zdrowia

  • Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
  • Źródła finansowania inwestycji w ochronie zdrowia – wymiana doświadczeń
  • Zaangażowanie kapitału prywatnego w sektorze medycznym – więcej możliwości czy barier?
  • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i inwestowanie w rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr w medycynie
  • Założenia nowej ustawy dla nauki i szkolnictwa wyższego – jej znaczenie dla uczelni medycznych i przemysłu

  Inwestycje w infrastrukturę i naukę w ochronie zdrowia

  • Michał Charkiewicz - członek zarządu, ChM Sp. z o.o.
  • Bogdan Dyjuk - członek zarządu województwa podlaskiego
  • Andrzej Gajdowski - starszy specjalista, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Podlaski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Andrzej Kozłowski - dyrektor, Wydział Polityki Społecznej, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  • Marcin Moniuszko - prorektor ds. nauki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Adam Szałanda - dyrektor, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

POWRÓT