Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Maciej Żywno

Maciej Żywno

wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Maciej Żywno urodzony w 1976 roku w Białymstoku, żonaty, ojciec córki i dwóch synów.

Pedagog, animator społeczny, pracownik samorządowy, działacz społeczny oraz trener organizacji pozarządowych. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku, Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi ​
w Collegium Civitas w Warszawie, a także Podyplomowego Studium Administracji ​na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywca certyfikatu pierwszego stopnia jakości szkoleń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w Warszawie, ekspert Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. W 2001 roku ukończył - Training the Trainers Course For Social Animators prowadzony przez The Community Work Training Company, University of Leeds, The University of Birmingham zdobywając tytuł trenera społeczności lokalnej. W swojej karierze prowadził szkolenia dla organizacji pozarządowych, pracowników samorządowych w kraju i za granicą, a także kształcił studentów na uczelniach wyższych m.in. w Collegium Civitas w Warszawie.

Pomysłodawca i realizator wielu projektów finansowych ze środków unijnych. Współzałożyciel kilku organizacji pozarządowych, wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Osoba niezwykle aktywna społecznie, jeden z założycieli fundacji Fundusz ,,Białystok Ojcu Świętemu”.

W trakcie studiów pełnił funkcję kierownika Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie, gdzie zarządzał placówką, organizował wydarzenia kulturalne, pracował z wolontariuszami i społecznością lokalną, aktywizował młodzież i osoby starsze
w ramach autorskich projektów. W latach 2003-2007 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. współpracy ​z organizacjami pozarządowymi. Założyciel Zespołu Konsultacyjnego Organizacji Pozarządowych. Pomysłodawca i koordynator białostockiego Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Pełnił również funkcje Kierownika Biura Prezydenta Miasta Białegostoku. Od grudnia 2006 roku jako Sekretarz Miasta doprowadził
do reorganizacji urzędu oraz zmniejszenia ilości wydziałów. Dnia 29  listopada 2007 roku
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Macieja Żywno na stanowisko Wojewody Podlaskiego. Po czteroletniej kadencji Prezes Rady Ministrów powierzył Maciejowi Żywno kontynuację pełnienia tej funkcji. ​

Do najważniejszych osiągnięć w ramach realizacji zadań Wojewody Podlaskiego należy wymienić m.in.: modernizację i budowę przejść granicznych, stworzenie przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją obsługującego obecnie ponad 150 instytucji państwowych ​w całym kraju, modernizację ponad 800 km dróg
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czy realizację takich inwestycji jak obwodnica Wasilkowa, Augustowa, czy budowa pierwszego w województwie odcinka drogi ekspresowej ​na trasie Białystok-Jeżewo.

​W wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno kandydując do Sejmiku Województwa Podlaskiego zdobył ponad 10 500 głosów mieszkańców naszego regionu. Następstwem tak wysokiego wyniku wyborczego było złożenie rezygnacji z pełnionej dotychczas funkcji Wojewody Podlaskiego i przyjęcie mandatu radnego sejmiku wojewódzkiego. 8 grudnia 2014 r. głosami większości radnych Maciej Żywno został wybrany na Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

Bierze udział w sesjach:

 • Samorząd terytorialny w Polsce i dialog społeczny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Samorząd terytorialny w Polsce i dialog społeczny

  • Zmiany legislacyjne ws. samorządu. Zagrożenie czy nowe otwarcie?
  • Rola wojewodów – wspólnie dla Polski Wschodniej
  • Konsultacje społeczne. Jak wzmocnić dialog?
  • Finanse samorządów – nierozwiązane problemy

  Samorząd terytorialny w Polsce i dialog społeczny


POWRÓT