Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż

Lesław Kornak

dyrektor, Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 
09.2013 – 09.2017
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Planowanie i wdrażanie projektów  na drogach wojewódzkich w ramach RPO, Polski Wschodniej oraz Interreg

Planowanie projektów na sieci kolejowej w ramach RPO oraz POIiŚ na terenie województwa

Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach

ARCADIS Sp. z o.o.
Kierownik Pracowni Drogowej - Główny Projektant, Projektant

- Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy drogi ekspresowej S19         

  na odcinku Sokołów – Młp. - Stobierna

 - Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy drogi ekspresowej S7   

     oraz DK 16 na odcinku Ostróda Północ- Ostróda Południe

- Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy autostrady A4 na odcinku  

    Radymno – Korczowa

- Koncepcja Programowa  drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lublin   

   – Gr. województwa podkarpackiego

- Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ II) drogi  

   ekspresowej S19 Nisko (węzeł Zapacz) – Sokołów Młp. Wariantowy

- Koncepcja Programowa budowy obwodnicy miasta Dynowa w ciągu  

   drogi wojewódzkiej nr 835
 
-  Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy obwodnicy miasta      

    Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886
 
-  STEŚII  drogi ekspresowej S19 odc. Lutoryż – Wyżne

-  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe obwodnicy  

    Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77
 
1999 – 2005

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
Naczelnik Wydziału Programów Regionalnych i Dokumentacji
 
Planowanie i wdrażanie prac na drogach wojewódzkich.

Wdrażanie projektów PHARE – miedzy innymi odcinki dróg wojewódzkich Rzeszów – Tyczyn – Dylągówka – Łańcut; Lesko-Cisna
 
1994 – 1998
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Rzeszowie
St. Specjalista w Wydziale Planowania i Dokumentacji

Planowanie i wdrażanie prac na drogach krajowych województwa podkarpackiego miedzy innymi:

- obwodnica Radymna

- obwodnica Ropczyc

- przebudowy DK4 przez miejscowości Przeworsk, Jarosław
 
1989 – 1994
BUDIMEX Rzeszów
Starszy Majster, Kierownik robót

Prowadzenie robót budowlanych na terenie miasta Rzeszowa:

- przebudowa Ul. Paderewskiego

- budowa ul. Kopisto

- budowa ul. Krzyżanowskiego
 
1982 – 1989
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Stanowisko
Inżynier budowy, Majster

Prowadzenie robót budowlanych na terenie miasta Rzeszowa i okolic:

- budowa dróg i kanalizacji na Elektrociepłowni Załęże

- budowa dróg i kanalizacji na wysypisku śmieci na Załężu

- przebudowa ul. Morgowej w Rzeszowie

 

Bierze udział w sesjach:

 • Via Carpatia - bliżej celu?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Via Carpatia - bliżej celu?

  • Via Carpatia – wielki projekt Północ-Południe. Cele, harmonogram, realia. Jakim państwom najbardziej dziś na nim zależy?
  • Finanse i budowa. Rola i środki Unii. Via Carpatia w sieci TEN-T – perspektywy starań
  • Polskie przyspieszenie: wzmożona aktywność przetargowa i dodatkowe środki na budowę trasy. Kiedy nasz fragment Via Carpatii będzie gotowy?
  • Kontynentalny, ale i międzyregionalny. Rola nowego szlaku dla sprawnej komunikacji między województwami Polski Wschodniej. Perspektywy gospodarcze

  Via Carpatia - bliżej celu?


POWRÓT