Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż

Krystyna Leśniak-Moczuk

prezes

Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich

Bierze udział w sesjach:

 • Kobiety w gospodarce makroregionu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kobiety w gospodarce makroregionu

  • Struktura zatrudnienia w Polsce Wschodniej z uwzględnieniem sytuacji zawodowej i społeczno-kulturowej kobiet. Kobiety na stanowiskach kierowniczych
  • Przyczyny nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami na drodze awansu.
  • Bezrobocie kobiet w Polsce Wschodniej – cechy zjawiska, jego przyczyny, aktywizacja zawodowa

  Kobiety w gospodarce makroregionu


POWRÓT