Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Kazimierz Zdunowski

Kazimierz Zdunowski

-

Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

Zdunowski Kazimierz ur.12.08.1950r ukończył studia w SGPiS (obecnie SGH) na wydziale Ekonomiki Produkcji w 1973r. Ponadto ukończył w 1987r w SGPiS Studium Podyplomowe Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Rolnej, w 1997r złożył egzamin i otrzymał Dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, w 2000r ukończył kurs FAPA dla Organizatorów Wykorzystania Środków UE w Sektorze Rolnym, w 2001r ukończył w SGH Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Majątkowych a w 2007r ukończył kurs i otrzymał Certyfikat – Odpowiedzialność Prawna Zarządu i Członków Rad Nadzorczych.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe – ekonomiczne i menadżerskie. Kierował przedsiębiorstwami, pracował i działał w organizacjach społeczno – zawodowych rolników, zdobył doświadczenie parlamentarne kierując zespołem ekspertów. Posiada doświadczenie dziennikarskie. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo - Przemysłowej
Kazimierz Zdunowski jest współautorem wydań książkowych: Podstawy planowania w organizacji kółek rolniczych. Zarys systemu i metod. LSW, W- wa, 1978r. ; Normy, mierniki i wskaźniki stosowane w rolnictwie. Wydawnictwo IERiGŻ, W- wa, 1985r. Opublikował ponad 200 artykułów w zakresie ekonomiki, planowania, finansów i inwestycji – w prasie specjalistycznej i popularnej. Jest autorem lub współautorem założeń do wielu ustaw, uchwał i rezolucji Sejmu RP oraz autorem ekspertyz i opinii dotyczących głównie budżetu państwa i polityki gospodarczej. Hobby – łowiectwo.

Bierze udział w sesjach:

 • Najbliższa Europa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Najbliższa Europa

  • Polityka zagraniczna – strategia i stan kontaktów z krajami sąsiadującymi z Polską Wschodnią
  • Polityczne fundamenty współpracy gospodarczej. UE wobec wschodnich sąsiadów Polski
  • Międzynarodowe projekty infrastrukturalne w transporcie i energetyce
  • Polska Wschodnia jako granica Wspólnoty – gospodarcze relacje z zachodnią częścią Unii
  • Sztuka kształtowania relacji w niestabilnym i trudno przewidywalnym otoczeniu. To, co nas łączy – akcentowanie wspólnych interesów

  Najbliższa Europa

 • Spotkania gospodarcze Polska-Białoruś

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Spotkania gospodarcze Polska-Białoruś

  • Polski kurs na ożywienie kontaktów z Białorusią
  • Doświadczenia z Partnerstwa Wschodniego
  • Polityka i gospodarka – probiznesowe inicjatywy Mińska i otwarcie na Zachód
  • Debiuty na warszawskim parkiecie. Klimat dla polskich inwestorów – powroty, rozwój i nowa ziemia
  • Białoruś bramą do WNP

  Spotkania gospodarcze Polska-Białoruś


POWRÓT