Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Anna Naszkiewicz

Anna Naszkiewicz

wicemarszałek województwa podlaskiego

ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dotychczas w swojej pracy zawodowej była związana głównie z organizacjami pozarządowymi, pracowała m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach a ostatnio pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES SA w Suwałkach. Posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich – przygotowywała pierwsze projekty na działalność wspomnianego PNTPW w Suwałkach. Po studiach zdobyła również uprawnienia członka rad nadzorczych oraz zarządcy nieruchomości a zdobywając kolejne kompetencje piastowała również stanowisko doradcy wojewody podlaskiego. Będąc osobą aktywną społecznie pomagała w rozwiązywaniu problemów na terenie Suwalszczyzny, a dzięki zdobytemu doświadczeniu zna również strukturę funkcjonowania samorządu i administracji.

Od dnia 8 grudnia 2014 r. Pani Anna Naszkiewicz pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Podlaskiego.

Bierze udział w sesjach:

 • Kadry, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kadry, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej

  • Rynek pracy Polski Wschodniej – problemy demograficzne a aspiracje
  • Miejsca pracy kreowane przez innowacyjną gospodarkę
  • Zapotrzebowanie na siłę roboczą a migracje. Jak utrzymać pracowników?
  • Kształcenie zawodowe. Zawody przyszłości
  • Pracownik ze Wschodu

  Kadry, gospodarka, migracje. Rynek pracy w Polsce Wschodniej


POWRÓT