Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Adam Szałanda

Adam Szałanda

dyrektor

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Pod kierownictwem Adama Szałanda i dzięki podjętym działaniom restrukturyzacyjnym wyprowadzono Szpital z ciążących na nim wieloletnich zaległości finansowych. Jako Dyrektor nawiązał liczne umowy współpracy transgranicznej, co przyczyniło się do promocji naszego województwa, zaowocowało przyznaniem środków finansowych z funduszów europejskich na rozwój szpitala. Zmodernizowano szereg oddziałów szpitala oraz zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną. Rozszerzono katalog świadczeń zdrowotnych, m.in. w zakresie okulistyki, podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgii onkologicznej oraz preluksacji, jak również diagnostyki m.in. w zakresie badań mammograficznych. Adam Szałanda pozyskał wielu specjalistów w różnych dziedzinach medycyny, jak również pozyskuje nowe miejsca szkoleniowe potrzebne do wyspecjalizowania się nowej kadry lekarskiej.

Za swoje zasługi został Suwalczaninem Roku 2012.

W 2014r. Szpital został finalistą i  zdobył  wyróżnienie w XVIII Gali Lider Informatyki 2014 w kategorii Służba Zdrowia.  Zostało docenione połączenie informatyzacji Szpitala z nowym sposobem kreowania i świadczenia usług dla pacjenta oraz radykalnej zmiany
w przejrzystości zarządzania publicznymi środkami.

Adam Szałanda zawsze cieszył się dużym zaufaniem i szacunkiem. Ogromna pracowitość, skrupulatność, a przede wszystkim zaangażowanie w pracę przyczyniło się do wielu sukcesów, a co za tym idzie i promocji województwa podlaskiego.

W 2015r. Szpital Wojewódzki zdobył Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, w 2016 Szpital otrzymał wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital w Konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016, a w 2017 roku Certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie  standardów akredytacyjnych. Dużym osiągnięciem było uzyskanie tytułu Menadżer Roku.

Ponadto Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jako jedyny z województwa podlaskiego rozpoczął współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szpital pozytywnie przeszedł weryfikację rzetelności i znalazł się w gronie placówek, z którymi Agencja podpisała umowę dotycząca współpracy w zakresie wyceny świadczeń medycznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Inwestycje w infrastrukturę i naukę w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Inwestycje w infrastrukturę i naukę w ochronie zdrowia

  • Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) – perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
  • Źródła finansowania inwestycji w ochronie zdrowia – wymiana doświadczeń
  • Zaangażowanie kapitału prywatnego w sektorze medycznym – więcej możliwości czy barier?
  • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i inwestowanie w rozwój wysoko wykwalifikowanych kadr w medycynie
  • Założenia nowej ustawy dla nauki i szkolnictwa wyższego – jej znaczenie dla uczelni medycznych i przemysłu

  Inwestycje w infrastrukturę i naukę w ochronie zdrowia

  • Michał Charkiewicz - członek zarządu, ChM Sp. z o.o.
  • Bogdan Dyjuk - członek zarządu województwa podlaskiego
  • Andrzej Gajdowski - starszy specjalista, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Podlaski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Andrzej Kozłowski - dyrektor, Wydział Polityki Społecznej, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  • Marcin Moniuszko - prorektor ds. nauki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Adam Szałanda - dyrektor, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia

POWRÓT