Spotkanie Rady Programowej Wschodniego Kongresu Gospodarczego