WKG 2016: Samorządy. Ośrodki subregionalne. Mniejsze miasta - problemy i wyzwania