WKG 2017: Piękny Wschód - turystyka i sport szansą regionu