WKG 2017: Energia na Wschodzie. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne?