WKG 2017. Innowacje w strategiach województw Polski Wschodniej. Czy dogonimy świat?